Skip to main content

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΔΥΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Tag: anti-aging

Laser

Τι είναι το Laser;

Είναι φως με υψηλή ισχύ.

Τι προσφέρει το laser στην οδοντιατρική;

Είναι επιβοηθητικό εργαλείο στην κλασσική θεραπεία και βοηθά στη διατομή των ιστών, στην απολύμανση των περιοδοντικών θυλάκων και των ριζικών σωλήνων και στη βιοδιέγερση των ιστών. Επίσης γίνεται επιλεκτική αποκοπή των νοσούντων ιστών (τερηδόνα) με ελάχιστη παρέμβαση στους υγιείς ιστούς.

Σε ποιες ειδικότητες της οδοντιατρικής χρησιμοποιείται;

Σε όλες με τα ίδια καταπληκτικά αποτελέσματα, διότι η χρήση του επιτρέπει την οδοντιατρική θεραπεία με ελάχιστη ή και καθόλου τοπική αναισθησία.

Υπάρχει πόνος μετά τη θεραπεία;

Όχι. Το laser καταστρέφοντας τα βακτήρια, αφήνει καθαρότερο χειρουργικό πεδίο με αποτέλεσμα ελάχιστες ή καθόλου μετεγχειρητικές ενοχλήσεις. Επίσης το οίδημα μετά τη χειρουργική θεραπεία είναι μειωμένο.

Είναι κατάλληλο για εγκύους και παιδιά;

Τα παιδιά έχουν καταπληκτική εμπειρία μετά τη θεραπεία με laser διότι δεν χρησιμοποιείται αναισθησία και δεν υπάρχει ο ενοχλητικός θόρυβος του τροχού. Τέλος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη χρήση του στις εγκύους.

Διαφέρει η λεύκανση των δοντιών με laser σε σχέση με την κλασσική μέθοδο;

Βεβαίως! Τα δόντια γίνονται πιο λευκά ευκολότερα και το χρώμα διαρκεί περισσότερο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με το πόσο κίτρινα είναι τα δόντια, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες της μίας επισκέψεις.

Η περιοδοντική θεραπεία είναι καλύτερη με laser ;

Ο αιτιολογικός παράγοντας της περιοδοντικής νόσου είναι τα βακτήρια. Το laserμειώνει τα βακτήρια έως και 99 %.Έτσι καθιστά τη θεραπεία πιο αποτελεσματική, σύντομη και με πιο μακροχρόνια αποτελέσματα!

Στην ενδοδοντική θεραπεία συμβαίνει το ίδιο;

Αποστειρώνει το ριζικό σωλήνα καθορίζοντας την επιτυχία της διαδικασίας, ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις.

Εξαγωγή μπορεί να γίνει;

Μπορούμε με τα laser που υπάρχουν, να κάνουμε την εξαγωγή λιγότερο τραυματική, έτσι ώστε να υπάρχει λιγότερος πόνος και οίδημα με συνέπεια τη γρήγορη επούλωση των ιστών.

Στα εμφυτεύματα;

Η χρήση του μπορεί να βοηθήσει κατά την τοποθέτηση μετεγχειρητικά και πριν αποκατασταθούν προσθετικά.

Είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας;

Απολύτως . Ακολουθείται η κλασσική θεραπεία και το laser βοηθά στην απολύμανση της περιοχής που νοσεί καθώς κ στη βιοδιέγερση των παρακείμενων ιστών.

Είναι δαπανηρότερο;

Οι εξειδικευμένες θεραπείες με laser έχουν μία ελάχιστη επιβάρυνση.

Continue reading

 Autologous mesotherapy – Cleopatra Technique ®

Autologous mesotherapy with PRF injections (platelet rich fibrin), is a state-of-the-art method, based on regenerative medicine, which is used for cosmetic and medical purposes alike.

It is based on Joseph Choukroun’s protocol, and this specific method was founded by Professor Cleopatra Nacopoulos, named  Cleopatra Technique ®

It is a unique and contemporary procedure, an evolution in anti-ageing therapy, with natural looking results that lasts up to three years, without altering the face’s natural features.

It is fully natural and safe, as it uses nothing but the patient’s own blood, without additional chemical agents, such as anti-coagulants or actuators.

Thus, we avoid any chance of spreading diseases or causing allergic reactions.

It activates the fibroblasts that produce collagen and elastin fibers for  better nourishment and oxygenation of the skin, in order to delay the aging  process of the epidermis, and to maintain healthy and glowing skin without discolorations.

The PRF injections can also be used within the body such as joints, tendons and soft tissue, in order to speed up healing , reduce pain and increase mobility.

PRF is also applied on hair  treatments alone or in combination with drugs and vitamins for hair regrowth and strength.

Procedure:

We draw a small quantity of blood in specialized 13ml vial which is then centrifuged using a specific protocol (LSCC), in a specialized, approved for medical use centrifuge (DUO QUATRO System), which separates the blood’s components.

Afterwards, we isolate the plasma, rich in platelets, proteins, and stem cells, which is then introduced into the skin with injections or other techniques (micro-needling) depending on each patient’s needs.

The technique targets men and women of any age or ethnicity. The pain is generally minimal, as we use topical anesthetic or local anesthesia. The treatment lasts about 90 minutes.

Results:

The autologous mesotherapy – PRF-  Cleopatra Technique ® improves  wrinkles , eliminates scars, minimizes discolorations of the skin and signs of hyper-pigmentation, as well as photo-ageing and loosening of the skin. This  innovative treatment is a completely natural way to take advantage of the regenerative abilities of our blood,  to delay the skin’s ageing process and to  give  a youthful , glowing look on the skin.

Cleopatra Technique ® produces collagen and also rehydrates the skin without disfigurements, as it preserves the natural features of our face.

Finally, the combination of autologous mesotherapy with hyaluronic acid, fibers, chemical peeling and neurotoxins is a treatment that offers exceptional, long-term results, lasting up to three years.

Tip: stay informed about  Cleopatra Technique ®

nutrimedics

Nutrigenetics and Cleopatra Technique

In our era of minimally invasive and holistic care in facial aesthetics, application of genetics is opening the way to even more effective interventions. Indeed two related publications have been provided so far by our collaborative study on genetics and Cleopatra Technique ®. In more detail, apart from a recent publication on biomarkers of facial regeneration with Platelet-Rich Fibrin liquid matrixes (published in J Cosm Derm), we are proud to announce for the first time that a personalized nutrition plan improves outcomes of Cleopatra technique ®. This plan is based on GENOSOPHY®, a comprehensive nutrigenetic test that incorporates the latest scientific information into a dietetic and/or life-coach plan. Its theoretical background as well as practical pearls of its application are currently being provided at the e-learning platform of the University of Athens, leading to a Certificate of Continuing Education.

6 Questions About Botox Get Simple Answers!

On many different occasions, patients try to decide whether botox is a good idea for them or not. What often makes their decision more difficult than it should be, is the spread of myths surrounding botox treatments. Here, we will attempt to clarify some of them.

1. Are botox injections painful?

The number one concern for most people thinking of getting botox, has to do with how much pain they are going to feel. The majority of people who have actually tried it say that it feels like just a bit more than a small pinch. After all, the injection is very quick not allowing the skin to feel pain.

2. Will I still be able to move my face?

When botox is done right, the patient has full control of motion and a more natural result. The injected muscle will relax, contractions will reduce and the area injected with the botox will be smoothed. However, if a patient requests a more frozen look, the dosage is altered to give the “no-movement” result they want.

3. Are there other uses for botox, except for aesthetics?

Going back to when botox started one will find out that it was originally used to treat neurological conditions. Even though it became more popular for its cosmetic purposes, botox is still used as a treatment for many issues, among which are migraines, back and neck pain and arthritis.

4. Is botox unsafe and unhealthy?

The first use of botox in the late 70’s was to actually cure one condition of strabismus. There have been no indications, since then, as to deaths or long-term side effects. For botox to prove fatal in aesthetics, a dose 100 times over the regular one has to be injected to a patient.

5. What is the difference between botox and dermal fillers?

They are both injectable treatments used for cosmetic reasons. Other than that, they are completely different products and therefore have completely different results. Botox softens or prevents wrinkles and fine lines by relaxing the muscles. It can also be used to lift or drop some features, such as brows or lips. On the other hand, dermal fillers “build” an area of the face by giving it volume or reshaping it completely. In terms of duration, dermal fillers are more permanent, as they consist of hyaluronic acid.

6. When should I get botox and how soon will I see results?

You do not have to wait for the first wrinkles and lines to show up on your face, before getting botox. It can be used as a preventive measure to keep the muscles often leading to wrinkles, relaxed. When getting a botox injection, you will have to wait for approximately 14 days to see its effects. If botox is applied in a larger area, the time period is longer.

The “Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, is a natural and completely safe method to rejuvenate and augment the skin, guaranteeing long-lasting results for up to two years after the treatment.

Everything you should know about Micro-needling & PRP!

There are a lot of questions regarding micro-needling and PRP facial injections. But, first things first, let’s start by explaining what these two terms mean.

Micro-needling is a procedure, used for aesthetics reasons to lessen the impact ageing has to your skin. What usually happens during micro-needling is the stimulation of new collagen production with the use of a special device containing needles.

Platelet Rich Plasma (PRP) injections

PRP injections are used for more tightness and speed of the healing process. Although both procedures can help with scars, spots, wrinkles or stretch marks, PRP injections can only be used in the face area.
PRP injections used to involve actual blood being injected into the patient’s face causing redness in the area, something that gave them the nickname “vampire facials”. After recent advances, only the plasma from the blood is now injected into the face, reducing the redness.

Micro-needling with PRP can only be used for minor aging signs and is not ideal for potential patients who are pregnant, suffer from skin conditions like eczema, scar easily and those who do not heal as easily or have undergone skin radiation in a time period smaller than a year. It is easy to understand that even if PRP injections are minimally invasive, they should only be performed by medically trained professionals, such as doctors, preferably with adequate experience on the procedure.

Before the appointment, patients should prepare their skin by avoiding exposure to the sun and tanning and making sure they drink a fair amount of water during the days leading to the appointment. What is also very important for them to do is arrange for help getting back home and, of course, arriving to the appointment with a bare face (meaning no makeup and no moisturizer).

Before the procedure starts, a cleanser and a topical anesthetic are applied. After they settle, the micro-needling procedure starts, lasting for about 30 minutes. As the anesthetic starts to work and while the face is numbing, a syringe of the patient’s blood is drawn, usually from the arm. A centrifuge, into which the blood is put, separates the PRP solution from the rest of the components. After that, the solution injected into the skin of the face.

Any irritation the patient feels or any redness after the procedure is finished, is soothed with the application of a serum or balm. Possible side effects include slight bruising or inflammation, which tend to subside in only a few days. Other than that, recovery time is generally minimal and patients can go back to their routine soon after the procedure. Of course, it is important they cleanse and moisturize their skin and not burden it with heavy products. During the time the skin is healing, meaning for the first 72 hours after the procedure, patients should avoid the use of alcohol-based products, direct sun exposure, exfoliating and activities that might cause sweating, to minimize the risk of bruising.

Patients should be informed in advance that, although PRP can give them a smoother and firmer skin, the results are not permanent and maintenance sessions might have to take place.

“Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, uses two forms of Platelet Rich Fibrin liquid – A-PRF and I-PRF – to rejuvenate and augment the skin, guaranteing long-lasting results for up to two years after the treatment.

nutrimedics

Facts About Dermal Fillers, If You Are New To Their Application

Dermal fillers are injectable treatments designed specifically to give long-lasting and natural-looking results. They are not the same as Botox and Dysport, as they serve a completely different purpose. Before you start with their application, here are some basic things you and your patients need to know.

1. Fillers are made of hyaluronic acid.

Hyaluronic acid is a substance naturally found in the skin. The most common filler used to be collagen, but nowadays hyaluronic acid has gained popularity due to its ability to store moisture, resulting in a hydrated look. Creams and serums with hyaluronic acid can also moisturize, but they cannot restore the lost volume that its injectable form can.

2. Its effects are long-lasting.

All that is required for hyaluronic-based dermal fillers to have a long lasting effect on the patient’s skin is one visit. The injectable amount of one visit is enough to last for up to three or even six months.

3. The correct way of treatment is invisible.

If injected the right way, hyaluronic acid fillers should be invisible. That means the results of the treatment look natural.

4. There have been huge advancements in the way we apply the technique.

Years ago, when doctors wanted to correct the lines around the patient’s mouth, they injected the fillers directly into the laugh lines, to fill the wrinkles. As the technique advanced through the years, results look more and more natural and the goal is to plump other parts of the face.

5. The right technique is important.

Every doctor has his own techniques he uses when injecting fillers. These techniques also depend on his level of experience. Make sure you have a portfolio of before-and-after photos of real patients for your potential ones to see as a sample of your work and be prepared to answer their questions. Most importantly, do not perform procedures you are not trained and licensed for, as there are big risks when it is done incorrectly.

6. Fillers can be used for prevention.

The age limit people start getting treatments keeps getting lower. There might actually be certain benefits to that. As research has shown, starting at a younger age with small amounts of injections, it can result in a reduced rate of ageing.

7. Every type of filler has different use

There are particles that can rebuild thinner cheekbones and other, smaller ones that are a better match for fine lines and thin lips. It takes knowledge and proper training to know which particle to use in which case for natural-looking results.

What is important to remember is to trust methods that have proven results.

“Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, rejuvenates and augments the skin in a completely natural way, guaranteeing long-lasting results.

The 10 Most Common Signs of Aging

The first signs of aging start to become apparent on the surface of the skin from around the age of 25. The first to make their appearance are the fine lines, while wrinkles, loss of volume and loss of elasticity become noticeable over time. Our skin ages for a variety of different reasons. Many of the causes of skin aging are entirely natural and cannot be altered. There are, however, several factors that can cause skin to age prematurely, and these can be influenced.

THE 10 SIGNS

1. Crow’s Feet

“Crow’s feet” are the little wrinkles at the corners of the eyes and can be caused by smiling or squinting.

2. Wrinkles Around Your Eyes

In addition to crow’s feet, wrinkles might also appear under your eyes or between your eyelids and your eyebrows. Another common sign of aging is the appearance of bags under the eyes.

3. Age Spots

Oftentimes, discoloration of the skin is concentrated into small dots, that are called “age spots” and they are simply the result of skin worn over time. Sunspots are caused by extended exposure to the sun’s UV rays and are the result of excess melanin production that can occur at any age.

4. Laugh Lines

Nasolabial folds – or in other words “laugh lines” – are lines that run diagonally from the sides of the nose to the corners of the mouth. These lines are caused by repeated facial expressions and movement.

5. Droopy Eyelids

Droopy eyelids are definitely one of the most common signs of aging. The skin is extremely thin, so it is common for women of a certain age to develop droopy eyelids.

6. Décolleté Wrinkles

The skin on your décolleté, or the part of your chest below your neck and above your breasts, is notoriously thin. This makes it easier for wrinkles and creases to form from side sleeping, sunbathing, and natural aging.

7. Frown Lines

Frown lines are the wrinkles that appear between the eyebrows and the forehead. When two vertical lines form between the eyes, they’re called “the 11s.” These wrinkles can be caused by anything from laughing or smiling to squinting and frowning.

8. Forehead Wrinkles

Forehead wrinkles, or brow furrows, are yet another one of the most common signs of aging.

9. Loose Skin On Your Cheeks And Along Your Jawline

As the elastin in your skin cells begins to break down, your skin may sag. Your lower cheeks and jawline are particularly susceptible to droopy skin. When sagging occurs along your jawline, the condition is referred to as “jowls”.

10. Crepey Skin

Crepey skin, or “elephant skin”, is the term for dry, coarse skin that feels rough to the touch.

Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, is a natural and completely safe method to rejuvenate and augment the skin, guaranteeing long-lasting results for up to two years after the treatment.

Fighting The Signs Of Aging: 4 Everyday Beauty Tips

In your battle against aging, there are some cases where the use of “heavy guns” is required and some other cases where you can fight with simpler and more natural means. Before going in to your doctor’s office with surgical plans and requests for fillers or Botox treatments, there are four simple beauty tips that you can use on your everyday routine. Let’s take a look below:

1. Beauty Sleep

Beauty sleep can make a huge difference in your skin’s appearance.

 • Getat least seven or eight hours of sleep every night.
 • Sleep on your back to avoid scrunching up the skin on your face and chest.
 • Satin sheets help reduce friction between your skin and the fabric.

2. Skincare

Taking a great care of your skin will definitely help reduce the signs of aging!

 • Gently wash your face and body.
 • Dry your skin with a soft towel.
 • Do not rub your skin, just pat it.
 • Use face cleansers to wash your face.
 • Use lukewarm water that cannot dry out the skin.
 • Keep your showers as short as possible. Frequent washing and drying your skin can cause skin dehydration.
 • Moisturize your skin several times a day.
 • Exfoliate once or twice a week.
 • Apply sunscreen everyday with an SPF 30.

3. Healthy Diet

A healthy diet is essential in the fight against all forms of aging, not just the signs of aging skin.

 • Eat plenty of fruits and vegetables.
 • Drink a lot of water.
 • Eat foods rich in Omega-3 fatty acids, such as salmon, avocado, almonds etc.
 • Avoid alcohol consumption.
 • Do not smoke.

4. Exercise

Getting fitter, even by a little bit, can improve your health and the appearance of your skin and body.

 • Aerobic exercises, such as jogging, may help reverse some heart damage from normal aging.
 • Walking – another form of cardio – could help reduce the risk of heart failure.
 • Strength-training moves like tai-chi are best for preserving muscles from age-related decline.
 • Cycling may also protect your immune system from some age-related decline.
 • Cardio workouts improve the look and feel of your skin.

Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, is a natural and completely safe method to rejuvenate and augment the skin, guaranteeing long-lasting results for up to two years after the treatment.

 

5 Benefits Of Microneedling Treatment

2018 systematic review found that microneedling is a safe and effective way to rejuvenate the skin and treat scars and wrinkles. A press release from the American Academy of Dermatology also states that people can expect a reduction in the “appearance of large pores, fine lines and wrinkles, scars and stretch marks.”

What Are The Benefits?

1) Rejuvenate Your Skin

By the term “skin rejuvenation”, we mean building up new collagen and elastin, tightening up the skin, and reducing the appearance of large pores and fine lines.
Microneedling rejuvenates skin through the healing process that happens after the “injury” of those tiny needles.

2) Reduce The Appearance Of Scars

Microneedling can reduce the appearance of unsightly scarring. In a study titled “Microneedling Therapy in Atrophic Facial Scars: An Objective Assessment”, 34 out of 36 microneedle patients “achieved a reduction in the severity of their scarring by one or two grades. More than 80% of patients assessed their treatment as “excellent” on a 10-point scale.”

3) Make Wrinkles Less Visible

Microneedling makes the wrinkles less visible thanks to a boost in collagen production that fills and smooths your skin.

4) Avoid Chemical Peels

Microneedling could be a good option for you, if your skin is too dark for a chemical treatment, like a facial peel.

5) Treat Yourself At Home

While we recommend going to a professional, there are special tools for a homecare kit. It’s less expensive than an in-office procedure, and since the needles are shorter and blunter, it’s not quite as uncomfortable. But of course, since the “injury” is not as deep, the results won’t be as noticeable.

Microneedling treatment can be combined with several materials such as Hyaluronic acid, vitamins and your own blood – CLEOPATRA TECHNIQUE TM.

The Cleopatra Technique, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, is a natural and completely safe method to rejuvenate and augment the skin, guaranteeing long-lasting results for up to two years after the treatment.

Skin And Body Hydration

You might not realize it, but your skin works hard for you 24/7!

The skin is the largest organ, responsible for covering your entire body. It is body’s first line of defense, responsible for sweating to keep body cool and it grows enough cells to renew itself every month.

It’s vital to the health of our skin and body to keep it nourished and to make sure it has all the tools it needs to fight any damage caused by dryness, skin conditions, or environmental damage. Dry skin affects males and females equally and is a very common issue in older individuals, as they are prone to having dry skin. As we age, our skin tends to produce diminished amounts of natural skin oils and lubricants. The amount of water vapor in the surrounding air, also known as humidity, is another cause of dry skin.

Some interesting facts about water and our health:

 • 60% of the human adult body is made of water
 • The brain and heart are composed of 73% water
 • The lungs contain 83% water
 • The skin contains 64%

The Importance Of Hydration For Your Body

Staying well-hydrated can offer a number of benefits for the body, both inside and out.

1. Maintaining Weight

The feeling of hunger might just be a result of thirst. The cells tend to send “fat signals” to the brain when your body isn’t properly hydrated, so regularly sipping from that glass of water on the table next to you keeps you feeling satiated.

2. Mental Benefits

Not only does staying hydrated help balance your mood by aiding in body regulation and brain function, but it also offers some big-time benefits for your memory. Proper hydration can help improve the flow of both blood and oxygen to your brain, ultimately helping strengthen cognitive function and memory.

3. Fighting Fatigue

A well-hydrated body is a well-energized body. Combine that with the fact that hydration can also contribute to better sleep, and you may be able to kiss the need for that regular cup of joe each morning goodbye.

4. Reduce High Blood Pressure And High Cholesterol 

You already know the importance of keeping the blood pressure and cholesterol levels low for better heart health. Staying well-hydrated can help keep both of these. Not only does it help keep the blood flowing through your veins and arteries, but it also helps prevent your body from producing more cholesterol.

5. Assist In Joint Cartilage And Repair

Much of the padding within our cartilage is made up of water. Proper hydration can also help keep our muscles lubricated, strong, and energized, which is why it’s so important to replenish those fluids we lose during exercise.

6. Slow The Aging Process

Our organs need water to maintain their peak levels of functioning. When our bodies become dehydrated, our organs are left working harder—the result can be a fast-track to aging.

The Importance Of Hydration For Your Skin 

Just like any other part of your body, your skin is an organ that requires adequate hydration to perform at its best. Keeping your skin properly hydrated can help:

1. Slow The Aging Process

Staying well-hydrated can help maintain your skin’s elasticity and combat the appearance of those dreaded wrinkles.

2. Improve The Appearance Of Your Skin

Lack of hydration can make your skin look dry, flaky and tight. Not only does keeping your skin moisturized help it appear more plump and supple, but it also helps address surface dullness by combating the buildup of dead skin cells.

3. Rid Your Skin Of Toxins

When the skin is properly hydrated, it has a radiant-looking glow. The dehydrated skin can’t rid itself of toxins without adequate hydration, resulting in irritation and inflammation.

4. Fight Oil And Acne

While it may seem counterintuitive at first, dehydrated skin sends signals to the glands to produce more oil as a defense mechanism of sorts. By keeping the skin well-hydrated, it becomes less oily and acne tends to be less aggravated.

Tips To Hydrate And Moisturize

1) DRINK PLENTY OF WATER

Your beauty comes from the inside and that’s true in more than one way. The water that keeps your skin cells hydrated has to come from somewhere!

2) SLEEP WITH A HUMIDIFIER

It’s no secret that dry air dries out your skin extra fast. Ward off the consequences of dry air by infusing moisture into the air with a humidifier. Simply turn your humidifier on in your bedroom to prevent moisture loss while you sleep.

3) ALWAYS APPLY MOISTURIZER

Don’t go without moisturizer! If you cheat your skin of that hydration-trapping barrier, it will be on its way to dehydration. Apply a high-quality moisturizer after every time you cleanse your face. Even if your skin is naturally oily, you still need a moisturizing product! Oily skin doesn’t necessarily equal moisturized skin.

4) DON’T CLEANSE TOO FREQUENTLY

Cleansing your face is a must for glowing skin, but if you cleanse too frequently, you might wash away the oil and the protection your skin needs to stay moisturized. Also, go for cool water instead of hot. Hot water is more drying and can turn your face-washing routine into a face-drying routine.

Skin rejuvenation and hydration can be combined with microneedling treatment and several materials such as Hyaluronic acid, vitamins and your own blood – CLEOPATRA TECHNIQUE TM.

Cleopatra Technique”, developed by professor Cleopatra Nacopoulos, is a natural and completely safe method to rejuvenate and augment the skin, guaranteeing long-lasting results for up to two years after the treatment.

 

 • 1
 • 2